Informații cu privire la acordarea dispozitivelor medicale (CASAOPSNAJ)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE Pentru persoanele în activitate și pensionari Cerere-tip pentru dispozitive medicale – descarcă; Prescripție medicală (original) de la medicul de specialitate; prescripția trebuie să conțină: – denumirea și tipul dispozitivului medical din lista dispozitivelor medicale; – numărul contractului încheiat de către unitatea medicală cu casa de asigurări (oricare dintre casele de […]