DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE

Pentru persoanele în activitate și pensionari

 1. Cerere-tip pentru dispozitive medicaledescarcă;
 2. Prescripție medicală (original) de la medicul de specialitate; prescripția trebuie să conțină:
  – denumirea și tipul dispozitivului medical din lista dispozitivelor medicale;
  – numărul contractului încheiat de către unitatea medicală cu casa de asigurări (oricare dintre casele de asigurări);
 3. Adeverință de salariat (original) sau talon de pensie recent (copie/original);
 4. Act de identitate (copie);
 5. Act doveditor al calității de asigurat (copie).

NOTĂ: Prescripțiile medicale își pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Pentru copii

 1. Cerere-tip pentru dispozitive medicaledescarcă;
 2. Prescripție medicală (original) de la medicul de specialitate; prescripția trebuie să conțină:
  – denumirea și tipul dispozitivului medical din lista dispozitivelor medicale;
  – numărul contractului încheiat de către unitatea medicală cu casa de asigurări (oricare dintre casele de asigurări);
 3. Act de identitate al părintelui (copie);
 4. Certificat de naștere al copilului (copie), în cazul copiilor în vârstă de până la 14 ani sau
  Act de identitate al copilului (copie).

NOTĂ: Prescripția medicală pentru protezare auditivă trebuie să fie însoțită de audiograma tonală liminară și audiograma vocală; pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta.

Pentru persoane coasigurate

 1. Cerere-tip pentru dispozitive medicaledescarcă;
 2. Prescripție medicală (original) de la medicul de specialitate; prescripția trebuie să conțină:
  – denumirea și tipul dispozitivului medical din lista dispozitivelor medicale;
  – numărul contractului încheiat de către unitatea medicală cu casa de asigurări (oricare dintre casele de asigurări);
 3. Adeverință de la administrația financiară din care să reiasă nerealizarea de venituri impozabile sau
  Declarație notarială pe propria răspundere;
 4. Act de identitate al susținătorului legal (copie);
 5. Adeverință de salariat sau talon de pensie (recent) al susținătorului legal (original).

ACTE SUPLIMENTARE ÎN FUNCȚIE DE TIPURILE DE PROTEZARE

Protezare auditivă

Prescripția medicala pentru protezare auditivă trebuie să fie însoțită de audiograma tonală liminară (original) și audiograma vocală (original).

Protezare vizuală

Prescripția medicală pentru protezare vizuală (cristalin), trebuie să fie însoțită de biometrie (original).

Stomii

În situația pacienților cu stome permanente, prescripția medicală cu mențiunea „Stomă permanentă“ se depune împreună cu prima cerere, o singură dată într-un an calendaristic.

Protezare membru inferior

În cazul primei protezări a membrului inferior, prescripția medicală trebuie să specifice modul de protezare și să prevadă tipul protezei definitive.


LISTE ȘI CRITERII PRIORITATE

În situația în care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depășirea fondului lunar aprobat, se întocmesc liste de prioritate pentru asigurați, pe categorii.

Criteriile de prioritate și cele pentru soluționarea listelor de prioritate țin cont de:
– data înregistrării cererilor la CASAOPSNAJ;
– nivelul de urgență stabilit de serviciul medical al casei de asigurări de sănătate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *