DESCĂRCARE COMUNICAT

Stimați camarazi,

În baza Acordului-cadru încheiat la 28 iunie 2017, în data de 14 februarie a.c., a avut loc Consfătuirea extraordinară a președinților celor 9 structuri asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională – SNAOPSN (Părți la Acordul-Cadru).

Cu acest prilej a fost adoptat „Apelul structurilor asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională“, document care sintetizează problemele de interes pentru membrii acestora, precum și propuneri de soluționare a acestora (conform textului anexat).

Apelul va fi trimis conducătorilor unui număr de 31 de instituții centrale, respectiv Președintele României, președinții celor două camere ale Parlamentului, președinții comisiilor de resort din Forul Legislativ, liderii grupurilor parlamentare, șefii instituțiilor de proveniență a rezerviștilor, președinții formațiunilor politice parlamentare și Avocatul Poporului.

Recomandăm președinților filialelor județene ca, în cooperare cu structurile similare ale asociațiilor din SNAOPSN, să folosească mijloacele de care dispun pentru ca ,,Apelul” să fie înmânat diriguitorilor autorităților locale (președinți de Consilii județene, prefecți), precum și parlamentarilor din circumscripțiile locale, în vederea sensibilizării acestora cu problematica specifică rezerviștilor militari.

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ
ȘI ÎN RETRAGERE din MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

General (ret.) dr. Ioan HURDUBAIE

2 thoughts on “Comunicat privind Apelul structurilor asociative reprezentative ale rezerviștilor din SNAOPSN

 1. _______________________
  Bdul ______________ nr. __, bl. __, sc. __, et. __, ap. __,
  Sectorul __, București
  CNP: ______________
  Nr. mandat: ___________

  CASEI DE PENSII SECTORIALE
  A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
  Bdul Drumul Taberei nr. 7 – 9,
  Sectorul 6, Cod poştal 061352

  In conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările si completările ulterioare, depun următoarea

  CERERE DE REVIZUIRE

  a pensiei stabilită/recalculată prin Decizia nr. ________/1 din ______.2016, decizie emisă prin nerespectarea prevederilor art. 29, art. 30 și art. 108 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare.

  1. Potrivit prevederilor art. 29 (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, „cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
  a) militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
  b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”

  2. La art. 30 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare, „pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”

  3. In baza prevederilor art. 108 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare, „pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:
  a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
  b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
  c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.”

  4. In Decizia nr. ________/1 din _____.2016, sunt înscrise următoarele elemente:
  a) procentul de calcul al pensiei este de 85%, pentru o vechime cumulată conform art. 25 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare, de __ de ani (65% pentru vechimea de 25 de ani, la care s-a adăugat câte 1% pentru fiecare an care a depășit vechimea de 25 de ani, dar nu mai mult de 20%);
  b) sporul pentru Semnul Onorific în Serviciul Patriei este de __%;
  c) procentul de majorare aferent anului 2016 este de 5%;
  d) vechimea contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget este de __ de ani pentru care sporul este de _%.

  5. Din analiza Deciziei nr. _______/1 din _____.2016 rezultă că pensia a fost stabilită prin luarea în calcul numai a elementelor de la lit. a) – c) de la pct. 4, fără a mi se acorda sporul de 9% pentru contribuția la fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget.
  6. Conform prevederilor legale precizate mai sus, sporul procentual de _% nu trebuie inclus în procentul de 85% prevăzut ca limită maximă de art. 30 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare, fiind un drept suplimentar, recunoscut exclusiv în favoarea celor care au plătit contribuția pentru pensie suplimentară și/sau contribuția individuală la buget și care trebuie adăugat la pensia determinată conform art. 28 – 29 din lege pentru a nu se goli de conținut dreptul recunoscut prin art. 108 din lege.

  7. Un alt argument că sporul prevăzut de art. 108 din lege nu trebuie să intre în limitarea reglementată de art. 30 este faptul că acest spor este o contraprestație a plății contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și nu trebuie să se confunde cu pensia de serviciu. Prin urmare, numai cei ce au contribuit la acest fond au dreptul de a beneficia de contravaloarea acestei contribuții, deoarece corelativ obligației de plată a contribuției la fondul pentru pensia suplimentară s-a născut dreptul celui ce a plătit această contribuție de a beneficia de acest spor.

  Față de cele prezentate mai sus, vă rog să dispuneți reanalizarea modului cum a fost stabilită/recalculată pensia prin Decizia nr. _____/1 din ____.2016, precum și stabilirea pensiei potrivit prevederilor legale în vigoare precizate la pct. 1 – 3 de mai sus, prin acordarea sporului de _% pentru vechimea contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget de __ de ani și emiterea unei decizii de revizuire a pensiei.

  Data: __.02.2019 Semnătura ___________

 2. AGLOMERAȚIE LA CASA DE PENSII! SE DEPUN CERERI PTR ACTUALIZAREA DREPTURILOR

  MODEL
  CERERE DE ACTUALIZARE
  DREPTURI DE PENSIE
  CADRE MILITARE SI POLITISTI

  Catre
  CASA SECTORIALA DE PENSII A MAI
  Strada George Georgescu 15-17, sector 4, cod postal 030167, Bucuresti

  Subsemnatul…………………………………grad………………….CNP…………………cu domiciliul in ……………………….., e-mail………………………
  Cu ultim loc de munca la …………………………………………….
  Pensionat in baza deciziei CSP a MAI nr………………

  In baza art. 60 alin 1 din Legea 223 din 2015, in forma in vigoare pana la 15 septembrie 2017, data de la care a intrat in vigoare modificarea textului operata de OUG 59/2017,

  In baza art. 1 din procedura de actualizare a pensiilor aprobata prin OMAI 31 din 2016 ( publicat in MOf nr. 214 din 23 martie 2016) potrivit caruia :

  “Art. 1. – Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.”

  In baza art. 1 din HG 1/2017 potrivit caruia “ Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră”
  Avand in vedere si echivalenta recunoscuta de MAI-Directia Generala Financiara intre “salariul de baza’ si “solda de functie/salariul de functie”, din perspectiva aplicarii HG nr. 1/2017,

  Observand prevederile art. II din alin 3 lit b) din Legea 152 din 2017,

  In baza principiului nediscriminarii,

  Va solicit sa procedati la actualizarea drepturilor mele de pensie si sa imi achitati diferentele intre drepturile efectiv platite si sumele ce vor rezulta din actualizare, dupa cum urmeaza:

  a) de la 1 februarie 2017, prin majorarea salariului de functie/soldei de functie stabilit/-a in decizia mea de pensie la “…..lei ”, la valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat stabilita la 1450 lei prin HG 1/2017, si totodata prin majorarea corespunzatoare a celorlalte elemente salariale ce se calculeaza pe baza salariului de functie/ soldei de functie, cum sunt gradatiile, salariul de excelenta, sporuri, etc, inclusiv a sporului la pensie cuvenit titularului decoratiei Semnul Onorific,

  b) de la 30 iunie 2017, prin majorarea salariului de functie/ soldei de functie de la 1450 lei, la 1595 lei (cu inca 15%), ca efect al art. II alin (3) lit b) din Legea 152 din 2017, si totodata prin majorarea corespunzatoare a celorlalte elemente salariale ce se calculeaza pe baza salariului de functie/soldei de functie, cum sunt gradatiile, salariul de excelenta, sporuri, etc precum si a sporului la pensie cuvenit titularului decoratiei Semnul Onorific.

  Precizez ca modificarea art. 60 din Legea 223/2015, de la 15 septembrie 2017, nu stinge obligatiile de actualizare nascute in sarcina Casei Sectoriale de Pensii anterior modificarii si inca neexecutate.

  Cu deosebita consideratie,
  Numele……., gradul………………
  Data……………………………..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.