Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele decurgând din aplicarea prevederilor Regulamentului General UE privind Protecția Datelor Personale,  Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI, denumită în continuare, Asociația, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi, cu consimțământul dumneavoastră explicit, despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt cele prevăzute în Statutul Asociației:

  • evidența nominală a membrilor Asociației, colectarea centralizată a cotizației, gestiunea economică și financiară a patrimoniului Asociației;
  • acordarea sprijinului material pentru membrii Asociației și membrii familiilor acestora în condițiile prevăzute de Statutul Asociației;
  • realizarea altor activități care sunt în concordanță cu scopurile statutare ale Asociației

Ghid pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de Asociație – DESCARCĂ DOCUMENT

Modele de cereri pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate

  1. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces – DESCARCĂ DOCUMENT
  2. Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție – DESCARCĂ DOCUMENT
  3. Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție – DESCARCĂ DOCUMENT