sl1 sl2 sl3 sl4
1 2 3 4
Copyright © 2013-2014, ANCMRR MAI. Toate drepturile rezervate.
PREZENTAREA ASOCIAŢIEI

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne a fost înfiinţată la 5 iunie 1991 prin Decizia nr. 910 a Tribunalului Municipiului Bucureşti şi a fost recunoscută de utilitate publică prin H.G. nr. 869 din 01.08.2007 şi ca organizaţie de binefacere prin H.G. nr. 956 din 22 august 2007.

Asociaţia cuprinde peste 25.000 membri,  care îşi desfăşoară activitatea în 41 filiale şi 144 sucursale, din care 18.073 sunt foşti poliţişti, 1195 jandarmi, 1272 poliţişti de frontieră, 1071 din unităţi pentru situaţii de urgenţă, iar restul din alte unităţi şi formaţiuni. Pe grade, Asociaţia se compune din 244 generali, 9475 ofiţeri superiori, 1422 ofiţeri inferiori, 13383 subofiţeri şi 817 maiştri militari.

Conform art. 1 alin. 2 din Statut: „ASOCIAŢIA este persoană juridică apolitică, cu scop nepatrimonial, constituită prin libera voinţă a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, cetăţeni români, proveniţi din organele, unităţile şi formaţiunile Ministerului Afacerilor Interne, fără deosebire de sex, naţionalitate, rasă, religie ori de situaţie materială, în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi cu caracter educativ, cultural, de recreare şi odihnă, de sprijinire a unităţilor Ministerului Afacerilor Interne în activitatea desfăşurată de acestea, precum şi de promovare a drepturilor şi intereselor justificate ale membrilor săi”.

Asociaţia este condusă de un Consiliu Executiv, format din 13 membri, aleşi de Conferinţa Naţională, care se reuneşte o dată la 4 ani, ultima desfăşurându-se în data de 27 octombrie 2011.  Între conferinţele naţionale, deciziile referitoare la activitatea Asociaţiei se iau de către Colegiul Central, format din 75 membri, organism care se reuneşte anual;

În conformitate cu prevederile art. 3 din Statut: „Ministrul afacerilor interne este, de drept, preşedintele de onoare al Asociaţiei”.


CONDUCEREA ASOCIAŢIEI

Potrivit art. 16 din Statut, conducerea operativă a Asociaţiei este asigurată de Consiliul Executiv, format din preşedinte, prim-vicepreşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar executiv şi 7 membri. Preşedintele ASOCIAŢIEI este şi preşedintele Consiliului, calitate în care reprezintă ASOCIAŢIA în relaţiile cu organele şi instituţiile de stat, cu alte persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, sens în care angajează răspunderea patrimonială şi morală a acesteia. De asemenea, menţine legătura permanentă şi nemijlocită cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne în problemele ce privesc activitatea ASOCIAŢIEI.

În conformitate cu hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare din data de 7 noiembrie 2013, în prezent Consiliul Executiv al Asociaţiei are următoarea componenţă:
Nr. crt.
Gradul, numele şi prenumele
Funcţia
1
 
Gl. lt. (r.) dr. Ioan HURDUBAIE
Preşedinte
2
Gl. brig. (r.) Jorj BULAI
Prim-vicepreşedinte
3
Col. (r.) Vasile CIUBOTARU
Vicepreşedinte
4
Col. (r.) Ioan IANCU
Vicepreşedinte
5
Col. (r.) Gheorghe BONTA
Şef Departament
6
Col. (r.) Ioan CRĂCIUN
Şef Departament
7
Col. (r.) Dumitru DERSCANU
Şef Departament
8
Gl. mr. (r.) Ioan LUCAN
Şef Departament
9
Col. (r.) Alexandru SOFICARU
Şef Departament
10
Cpt. (r.) Aurel OPREA
Şef Departament
11
Col. (r.) Dragoş CHIRICĂ
Preş. Com. Cenzori
12
Gl. mr. (r.) Ion NEGUŢ
Preşedinte C.A.R.S.
HOME      DESPRE      ACTIVITĂŢI     FORUM      UTILE      CONTACT
HOME      DESPRE      ACTIVITĂŢI     FORUM      UTILE      CONTACT
FILIALELE ASOCIAŢIEI

Potrivit art. 5 din Statut, la nivel teritorial, Asociaţia are filiale, cu personalitate juridică, conduse de un Comitet Executiv şi sucursale, conduse de un Birou Executiv.
Filialele Asociaţiei sunt în număr de 41, iar sucursalele în număr de 147.
Nr. crt.
Filiala judeţeană
Preşedinte
1
Bucureşti
Col. (r.) Ioan IANCU
2
Alba
Gl. bg.(r.) Dumitru STOICA
3
Arad
Col. (r.) Constantin GHIDARCA
4
Argeş
Col. (r.) Mihai CRUCEANĂ
5
Bacău
Col. (r.) Eugen Vasile NEGREA
6
Bihor
Col. (r.) Alexandru CIUTA
7
Bistriţa-Năsăud
Col. (r.) Dumitru CREŢU
8
Botoşani
Col. (r.) Dumitru ŞCHIOPU
9
Braşov
Col. (r.) Traian DÂRLĂU
10
Brăila
Col. (r.) Gheorghe CODRESCU
11
Buzău
Col. (r.) Aurel VRĂCIOIU
12
Călăraşi
Col. (r.) Paul MIHAI
13
Caraş-Severin
Col. (r.) Alexandru CÂMPEAN
14
Cluj
Col. (r.) Octavian Anghel MARIAN
15
Constanţa
Col. (r.) Constantin MARIN
16
Covasna
Col. (r.) Niculae Gheorghe IVAN
17
Dâmboviţa
Col. (r.) Gheorghe DIACONESCU
18
Dolj
Col. (r.) Paul TURTURICĂ
19
Galaţi
Col. (r.) Vasile ALUPOAIE
20
Giurgiu
Col. (r.) Gheorghe ION
21
Gorj
Col. (r.) Marcel ORDEAN
22
Harghita
Col. (r.) Traian CHINDEA
23
Hunedoara
Col. (r.) Gheorghe DALE
24
Ialomiţa
Col. (r.) Mihail MAROZ
25
Iaşi
Col. (r.)  Neculai PRUTEANU
26
Maramureş
Col. (r.) Ioan Ştefan TOHĂTAN
27
Mehedinţi
Col. (r.) Ion GOLICIU
28
Mureş
Col. (r.) Ioan JELERIU
29
Neamţ
Col. (r.) Leonte ROMAN-MOSCAL
30
Olt
Col. (r.) Grigorie RĂILEANU
31
Prahova
Col. (r.) Ion ZECHERU
32
Sălaj
Col. (r.) Petru PERNEŞ
33
Satu Mare
Col. (r.) Grigore RIŢIU
34
Sibiu
Col. (r.) Valer HODOROG
35
Suceava
Gl. mr. (r.) Neculaie CHIAPTĂNARU
36
Tulcea
Col. (r.) Voicu MILITARU
37
Timiş
Col. (r.) Ioan BALAŞ
38
Teleorman
Col. (r.) Ion STANCIU
39
Vaslui
Col. (r.) Dumitru ENACHE
40
Vâlcea
Col. (r.) Dumitru STĂNESCU
41
Vrancea
Col. (r.) Costel BĂLUŢĂ
RELAŢIILE ASOCIAŢIEI

Asociaţia a încheiat protocoale de cooperare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Corpul Naţional al Poliţiştilor şi Agenţia Naţională Antidrog, prin care sunt stabilite activităţile comune concrete la care membrii Asociaţiei îşi pot aduce contribuţia;

Pentru atingerea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia cooperează, pe baza unui plan comun, cu asociaţiile similare din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Pază şi Protocol.


Conferinţe naţionale
     Darea de seamă pentru Conferinţa Naţională din octombrie 2011

Programe de activitate
     Programul de acţiune octombrie 2011 - octombrie 2015

Evenimente
     Sărbătorirea Zilei Rezervistului şi a Zilei Asociaţiei
 
 
 
PREŞEDINŢII ASOCIAŢIEI

1. general-locotenent (r.) Constantin-Costel GUȚU, 18.12.1991 - 27.10.2003
2. general-locotenent (r.) Vasile ADOMNICHI, 27.10.2003 - 07.11.2013
3. general-locotenent (r.) dr. Ioan HURDUBAIE, 07.11.2013 - prezent